Štúrová 11, 811 02 Bratislava

EN

+421 910 506 055

HarBull Oil Fund

HarBull Oil Fund je vysoko likvidný, aktívne spravovaný fond profesionálnych investorov, ktorý prostredníctvom kombinácie derivátov obchoduje ropu a ropné produkty. Cieľom investičnej stratégie fondu je atraktívne zhodnotenie kapitálu s asymetricky nízkym pomerom rizika. Investičná téza fondu vychádza z hĺbkovej analýzy globálneho energetického trhu a makroekonomických ukazovateľov. Tím portfólio manažmentu pozostáva z odborníkov, ktorí majú kombinovane viac ako 20 rokov skúseností v oblasti energetiky a finančných trhov.

Investičná stratégia fondu HarBull Oil Fund sa skladá z troch pilierov. Prvým pilierom je stav globálnej makroekonomiky, ktorý zásadným spôsobom ovplyvňuje fungovanie fyzického, finančného aj komoditného trhu. Druhým, strategicky najvýznamnejším pilierom je proprietárna analýza fundamentov ropného trhu, v rámci ktorej sledujeme napríklad kapacity a stratégiu exportérov a producentov ropy, fyzický trh s ropou a kľúčové ropné spoločnosti. Tretím pilierom je sofistikovaná proprietárna technická analýza, ktorá dokresľuje viacdimenzionálny pohľad na účastníkov trhu čím zvyšuje efektívnosť vykreslenia komplexného obrazu globálneho ropného trhu.

Fond vďaka svojim vlastnostiam ponúka diverzifikáciu portfólia ako aj ekonomický hedge v dôsledku nekorelovaných výnosov s finančnými trhmi, ako aj nulovej expozície voči systémovému riziku. Fond je teda vystavený len štandardnému operačnému a modelovému riziku. Obchodované nástroje zahŕňajú futures, opcie a ich kombinácie s cieľom vytvárania syntetických pozícií. Portfólio syntetických pozícií umožňuje unikátnu flexibilitu v strategickom cielení smerovania ceny ropy a súčasne umožňuje chrániť portfólio pred chvostovým rizikom, tzv. tail risk. Striktné dodržiavanie politiky risk manažmentu je pre efektívnosť fondu kľúčové, čo zároveň zabezpečuje vysokú likviditu a asymetrické výnosy portfólia.

 

 

Zaujal Vás tento produkt ?