Štúrová 11, 811 02 Bratislava

EN

+421 910 506 055

O nás

CM Capital Investment Management je investičná spoločnosť, ktorej core businessom je správa aktív s cieľom dlhodobého zhodnotenia kapitálu. Pri riadení aktív systematicky cielime atraktívny výnos, a to pri dodržiavaní adekvátnej miery rizika. S našimi klientami vedieme dlhodobý vzťah založený na profesionalite a obojstrannej dôvere, ktorá je pre našich investorov kľúčová, predovšetkým vo vzťahu k zvereným aktívam a hodnotám. Dlhodobo-udržateľná výkonnosť je pre našich klientov kľúčová. Sme bežci na dlhé trate. Veríme, že najmä dlhodobá, cielená a presná exekúcia stratégie prináša očakávané výsledky.

Spoločnosť CM Capital Investment Mangment je manažérom viacerých fondov profesionálnych investorov. Napriek rozličným stratégiám týchto fondov ich spája spoločný menovateľ, ktorým je vysoká kvalita investičnej stratégie. Profesionálna exekúcia stratégie s cieľom dlhodobého dosahovania atraktívneho výnosu, vymedzenej rigoróznou štruktúrou riadenia rizík dodávajú istotu, a to najmä v turbulentnom období. Naše portfólio heterogénnych fondov je navrhnuté tak, aby vyhovelo rozličným požiadavkám investorov, resp. zaistilo diverzifikáciu investícií klienta.

Náš tím sa skladá z odborníkov s bohatými skúsenosťami z rôznych oblastí ako IT, kapitálových trhov (dlhopisy, akcie, komodity), riadenia rizík a bankovníctva. Taktiež disponujeme skúsenosťami s riadením spoločností vo finančnom a energetickom sektore, či krízovým riadením spoločností.

Viac informácií o našom tíme