Štúrová 11, 811 02 Bratislava

EN

+421 910 506 055

ROPEC 12/2020: Odpojené arabské emiráty

ROPEC 12/2020: Odpojené arabské emiráty

Rok 2020 bol pre ropu mimoriadne náročný, okolnosti už asi netreba znovu popisovať. Napriek tomu boli ceny ropy od júna až takmer do záveru roka veľmi stabilné. Svoj podiel na tom má aj dohoda o obmedzení produkcie ropy, ktorá vznikla medzi 23 producentmi zabezpečujúcimi takmer polovicu svetovej produkcie. Opäť začalo prihárať až koncom roka, kedy ceny ropy začali smerovať nadol. Ak sa však pozeráme na graf cien ropy dnes, vidíme, že nastal pozoruhodný obrat a ceny ropy sú najvyššie od februára 2020. Čo spôsobilo tento odraz a čo je nové v kuchyni ROPEC (Rusko+OPEC)? 

Decembrový summit - odpojené arabské emiráty

Úvod pred decembrovým summitom ROPEC sme zverejnili v podobe analýzy a preto len stručne - k okolnostiam a možnostiam. Automat nastavený v rámci aprílovej dohody o obmedzení produkcie mal od začiatku roka 2021 obmedziť škrty produkcie o 2 milióny barelov ropy denne. Vzhľadom na prudko sa obnovujúcu produkciu vojnou poznačenej Líbye a spomalenú obnovu dopytu spôsobenú najnovšou vlnou koronavírusu by bolo pripustenie tohto navýšenia považované za veľkú nedbalosť. Ceny ropy by opäť začali padať, a to nikto z producentov nechcel. Na prelome novembra a decembra bol preto naplánovaný dvojdňový summit (najskôr OPEC, neskôr kompletné zhromaždenie). Vo všeobecnosti sa očakávalo, že zvýšenie produkcie sa o pár mesiacov odloží a nevylučovali sa ani nové škrty ako kompenzácia nárastu ponuky od Líbye, ktorej sa dohoda netýkala (v čase jej uzavárania mala v dôsledku konfliktu takmer zastavenú produkciu). Pár dní pred prvým dňom summitu sa ešte rýchlo zvolávala telekonferencia. Irak a Nigéria totiž verejne nesúhlasili so závermi technickej komisie (ktorá odporučila odloženie obmedzenia škrtov) a za zavretými dverami dávali najavo výhrady aj Spojené arabské emiráty. Lídri ROPECu, teda Rusko a Saudská Arábia sa pritom už dohodli, že riziká na strane dopytu sú veľké a znižovanie škrtov (teda nárast produkcie) by bolo vhodné odložiť. Na horizonte sa črtali prvé problémy. Priložený graf jasne ilustruje dôvod, prečo sa vôbec decembrový summit musel konať. Zatiaľ čo počas prvej jarnej vlny pandémie koronavírusu bol dopyt silnejší a ponuka slabšia oproti očakávaniam, počas druhej vlny od leta je to presne naopak. Koncom roka sa situcia nezlepšila, práve naopak. K podrobnostim sa ešte vrátime v ďalších analýzach.

Graf č.1: Vývoj ponuky a dopytu po rope ako ho odhadoval OPEC v apríli vs. reálne dáta k decembru 2020. Zdroj: dáta EIA a OPEC na základe spracovania CM Capital.

Nie všetci dodržiavajú stanovené kvóty

Spojené arabské emiráty upozornili na to, že nie všetci členovia kartelu dodržiavajú svoje kvóty. Inak povedané, produkovali viac, ako bolo dohodnuté a prilepšovali si. Medzi hlavných vinníkov patrili Irak a aj Rusko. Irak sa ohradil, že nemôže viac znížiť produkciu, pretože má problém s rozpočtom. Rusi reagovali, že nadprodukcia je spôsobená zimnou sezónou a zlým počasím. Preto nevidia dôvod, aby nejako kompenzovali tento vývoj obmedzením svojej produkcie. Ak by mali Irak a Rusko kompenzovať svoju kumulatívnu nadprodukciu (od mája do októbra), museli by znížiť svoju produkciu o viac ako 1 milión barelov ropy denne na celý mesiac. Trhová hodnota tejto poľutovaniahodnej odchýlky od kvóty predstavuje približne 1,25 mld. USD. A to počítame s cenami 42 USD za barel, čo je približný priemer pre dané obdobie. Nigéria bola ďalším hriešnikom, ktorý produkoval viac ropy, ako mal. Lenže západoafrický člen kartelu už dlhšie žiadal, aby sa zmenila úroveň, od ktorej sa majú škrty počítať (tzv. baseline). Toto ROPEC rozhodne nemal v pláne riešiť, pretože by to znamenalo otvoriť plechovku s červíkmi. Každý člen kartelu by si nastavil baseline, ako by mu vyhovovalo a produkoval by si, koľko by chcel. To nemalo význam a Saudská Arábia spolu s Alžírskom (predsedajúcou krajinou) tento návrh zamietli.

Atmosféra bola napätá a Rijád zaskočený a frustrovaný. Na summit OPEC (30. 11.) prišli delegáti z Rijádu presadiť trojmesacný odklad zvýšenia produkcie. A namiesto toho, aby na summit ROPEC, ktorý mal byť hneď ďalší deň, prišli so spoločným návrhom dohody, museli riešiť vnútorné záležitosti. Nedalo sa nič robiť, Emiráty aj Irak povedali, že sa pripoja ku konsenzu, ale chceli poznať názory krajín mimo OPEC. Aby sa získal čas, Rijád požiadal Alžírsko, aby navrhlo odloženie summitu ROPEC o dva dni, teda na 3. 12. Emirátom ponúkli kreslo v technickej komisii JMMC, v ktorej sedí aj predstaviteľ Saudskej Arábie a ktorá sa mesačne stretáva a hodnotí hlavné ukazovatele trhu s ropou. Ale Abú Dabí sa len poďakovalo, ich prioritou bolo totiž niečo úplne iné.

Abú Dabí nemôže využiť svoje ťažobné kapacity ako ostatní

Saudská Arábia to nemohla pochopiť, doteraz boli spolu s Emirátmi a Kuvajtom spojencami, konali spolu a dokonca kompenzovali nedodržiavanie kvót ostatných členov kartelu a teda uprednostňovali stabilné a vyššie ceny ropy pred vlastným trhovým podielom. Čo sa zmenilo?

Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) začal od roku 2016 vo väčšom vydávať povolenia na ťažbu, uzatvoril partnerstvá s novými spoločnosťami z Ázie a Európy a otvoril prieskum ložísk ropy a zemného plynu ďalším firmám. Toto bol v rámci OPECu nezvyklý prístup. Produkčná kapacita krajiny vzrástla z 3,5 mil. barelov ropy denne v roku 2018 na 4 mil. barelov ropy denne. Túto produkčnú kapacitu však krajina kvôli politike ROPECu nemôže využívať. Samozrejme, obmedzujú sa aj ostatní producenti. Lenže Abú Dabí využíva svoju kapacitu suverénne najmenej. Pre porovnanie: Saudská Arábia má produkčnú kapacitu na úrovni 12 mil. barelov ropy denne (hoci v marci ju dočasne dokázala natiahnuť až na 13 mil., pričom ju využíva na 75 %). Dvojka OPECu, Irak, má produkčnú kapacitu na úrovni 5 mil. a aktuálne je využívaná na 76 %. Emiráty sú trojkou OPECu, ale kapacitu využívajú len na 63 %, čo je suverénne najmenej v karteli. Pre úplnosť by sme mali spomenúť aj Kuvajt, ktorý dotvára štvoricu najväčších producentov OPEC, ktorí tvoria viac ako 70 % produkcie. Aj ten využíva svoju infraštruktúru na viac ako 70 %, jeho kapacita dosahuje 3,15 mil. barelov ropy denne. A radšej by sme ani nemali spomínať Rusko, ktoré využíva svoju 12 mil. kapacitu na viac ako 80 %.

 

Obrázok č. 1: Suhail Mohamed Al Mazrouei, minister energetiky Spojených arabských emirátov . Zdroj: houstonchronicle.com

Abú Dabí má záväzky voči svojím partnerom, ktorí nainvestovali značné prostriedky do nových produkčných kapacít. Chcú ťažiť, a nie chrániť ceny ropy. Okrem toho, Emiráty chceli v 1Q2021 spustiť obchodovanie futures na svojom ropnom benchmarku Murban. Do krajiny totiž neprišli zainvestovať len ropné spoločnosti, ale aj peňažné fondy či penzijné fondy. A na to, aby sa mohli futures voľne obchodovať, musí byť na trhu dostatok danej komodity. Inak nebude zabezpečná likvidita a záujem zahraničných investorov môže opadnúť. A posledná, hoci nie najmenej dôležitá súvislosť je taká, že krajina sedí na najľahšie prístupných rezervoároch ropy, má spolu s Rijádom najnižšie produkčné náklady. To je obrovská konkurenčná výhoda a kým svet ešte potrebuje ropu, Abu Dabí chce ťažiť, koľko sa len dá. Lenže „vodca svorky“, Saudská Arábia, má na vec iný názor.

Späť na začiatok decembra, koná sa odložený summit ROPEC a Spojené arabské emiráty s vyšším sebavedomím, než v minulosti bývalo zvykom, vykladajú karty na stôl. Abú Dabí otvorene hovorí, že nemá problém podporiť odloženie nárastu produkcie, ale to nič nemení na tom, že v roku 2021 bude mať problém s dodržiavaním dohodnutých veľkých škrtov. A to je problém, pretože po úprave kvóty mala byť produkcia stabilná až do apríla 2022 (podľa dohody z apríla 2020). Čiže problém by sa len prehodil o pár mesiacov do budúcnosti.

Flexibilná Moskva

Účastníci summitu ROPEC z 3. 12. vedeli, že nemôžu na trh teraz doliať toľko ropy, koľko sa naplánovalo ešte v apríli 2020. Zároveň sa ale zhodli, že tento objem sa na trh postupne dostane. Rijád už vedel, že rast produkcie nedokáže úplne zastaviť a preto len varoval, že snáď sa dopyt neprepadne tak výrazne ako na jar. Už niekoľko mesiacov sa znižoval výhľad dopytu na prelom rokov 2020/2021. Veľkú flexibilitu predviedla Moskva. Zatiaľ čo v polovici novembra spolu so Saudskou Arábiou dvojhlasne upozorňovali celý ROPEC, že by si veľmi rozmysleli či dvíhať produkciu v januári, keď zúri druhá vlna pandémie, o pár týždňov to bolo inak. Moskva opäť húdla dvojhlas, ale tentokrát so Spojenými arabskými emirátmi. A tento odkaz znel: zvyšujme produkciu, postupne, napríklad o 500 tis. barelov ropy denne v januári. O mesiac sa znovu stretnime a uvidíme, ako sme na tom. Saudská Arábia sa poponáhľala so súhlasom a dodala: je možné zvýšiť aj znižiť produkciu, alebo ju ponechať. Zhodli sme sa na opatrnom prístupe.

Bude Irak nasledovať Emiráty?

Podľa dostupných informácií sa Irak k dohode veľmi nevyjadroval, samozrejme ju podporil, čím vyššia produkcia, tým lepšie pre Bagdad. Určite však veľmi pozorne sleduje rétoriku Abú Dabí, pretože tiež investuje do rozšírenia produkčnej kapacity. Zo súčasných 5 mil. má vzrásť na 7 mil. do roku 2025, angažujú sa tam experti od Siedmich sestier (Chevron a ExxonMobil). USA zároveň tlačia na Bagdad, aby sa oslobodil od závislosti na importe iránskeho plynu a elektrickej energie. Aktuálne Irak zbytočne páli druhý najväčší objem plynu (vyťažený popri rope) na svete, pričom nemá dosť vlastnej elektrickej energie. Nabližší summit bol teda naplánovaný na začiatok roka 2021...

Zdroje: economictimes.indiatimes.com, reuters.com, worldoil.com, usnews.com, cnbc.com. Hlavný obrázok: bloomberg.com