Štúrová 11, 811 02 Bratislava

EN

+421 910 506 055

Od najväčšieho importéra ropy k čistému expotérovi za pár rokov

Od najväčšieho importéra ropy k čistému expotérovi za pár rokov

USA – od najväčšieho importéra ropy k čistému expotérovi za pár rokov

V poslednej analýze s názvom „Vzostupy a pády americkej ropnej produkcie“ sme si povedali o ceste energetického priemyslu USA, ktorý dokázal krajinu posunúť z pozície najväčšieho importéra ropy na svete na čistého exportéra ropných produktov. Táto premena nebola však zadarmo. Vyžadovala si značné investície, ktoré financovali akcionári spoločností a banky. Peniaze prúdili na základe očakávaných cien ropy, ktoré mali zabezpečiť adekvátnu návratnosť investície.

Nové prostredie nízkych cien ropy a zmena priorít

Paradoxne, bol to práve veľký úspech týchto investícií, ktoré samotnému sektoru nakoniec podrazili nohy. Trh s ropou nebol skrátka na takéto množstvá novej produkcie pripravený a cena ropy prudko poklesla. Producenti ropy sa dokázali prispôsobiť novej situácii a znížiť cenu, pri ktorej sa im ešte oplatí nielen udržiavať produkciu, ale ju ešte aj zvyšovať - teda robiť nové vrty. Rozširovať počet vrtov a zväčšovať objem produkcie sa tak už oplatilo nielen pri cenách nad 70 USD za barel, ako tomu bolo do roku 2014, ale aj pri cenách 50 USD za barel.

Ani toto však nebolo zadarmo. Investori a banky znervózneli a aby si energetické spoločnosti udržali ich priazeň, začali sa viac sústrediť na efektivitu a čo najväčší výnos akcionárov a investorov. Zvyšovanie objemu produkcie a nahrádzanie vyčerpaných vrtov novými už nebol primárny cieľ. Existujú na to dôkazy. Podľa našej databázy údajov, ktorá vychádza z účtovných dát najväčších energetických spoločností (amerických a európskych), sa týmto spoločnostiam podarilo obnoviť objem cash flow na ekvivalent 90 % toho, čo generovali pred rokom 2014. Splatili približne tretinu úverov, ktoré si nabrali počas rokov 2010 – 2014. Realizované ceny ropy boli pritom o 33 % nižšie než pred rokom 2014. Pri rozdeľovaní vygenerovaných peňazí je vidieť, že nastala zmena priorít. Zatiaľ čo v rokoch 2010 – 2014 išlo do investícií v priemere 65 % vygenerovaného operatívneho cash flow a do výplat investorov (dividendy a spätné skupovanie akcií) 36 %, v posledných dvoch rokoch bol tento pomer 51 % k 41 %. Objem investícií klesá a peniaze smerujú investorom a bankám (znižovanie dlhu).

Graf č.1: Zdroj dát: účtovné dáta Supermajors (najväčšie verejne obchodovateľné energetické spoločnosti), vlastné prepočty CM Capital.

Kto nahradí vyčerpané ropné vrty?

Ako sa táto zmena paradigmy prejavuje? Jednoducho. Objem produkcie sa síce drží na porovnateľných úrovniach ako po minulé roky, ale objem rezerv (net proved reserves) postupne klesá. A rezervy sú práve to, čo má nahradiť dnešnú produkciu v budúcnosti. Zatiaľ čo v rokoch 2010 – 2014 mali spoločnosti rezervy na 14 rokov bežnej produkcie, počas posledných dvoch rokov boli rezervy len na úrovni 13,1 roku bežnej produkcie. Trend je klesajúci. Prečo? Pretože pred rokom 2014 firmy zarobili približne 17,8 USD na každom vyprodukovanom bareli produkcie (vrátane plynu a ďalších produktov), v posledných rokoch to bolo len 10,7 USD. To je pokles o 40 %. Niet divu, že ochota investovať klesá. Keď vo februári 2020 prezentovali spoločnosti svoje plány na rok 2020, očakával sa mierne vyšší objem investícií ako v roku 2019. Tento objem bol síce o tretinu nižší, ako sme videli pred rokom 2014, ale črtal sa aspoň postupný odraz. Karanténa v dôsledku pandémie tieto plány úplne zhatila a plánované rozpočty majú druhý najnižší objem za poslednú viac ako dekádu. Výhľad investícií bol zrevidovaný o 20 % nadol v priebehu niekoľkých týždňov. Ide o desiatky miliárd USD.

Graf č.2: Zdroj dát: účtovné dáta Supermajors (najväčšie verejne obchodovateľné energetické spoločnosti), vlastné prepočty CM Capital. Pod produkciou sa rozumie objem BoE, teda všetkých produktov prepočítaných na ekvivalent barelu ropy. Pod rezervami tzv. Net Proved Developed and Undeveloped Reserves, tiež prepočítané na BoE

Vrchol produkcie ropy v USA máme za sebou, aký veľký bude pokles?

Aký objem produkcie ropy v USA možno očakávať počas tohto a budúceho roka. Množstvo vyprodukovanej ropy vyvrcholilo vo februári 2020 na úrovni 13,1 milionov barelov ropy denne. Podiel bridlicovej produkcie (shale oil) tvoril až 70 % celkového objemu produkcie. Toto je dôležité zistenie, pretože bridlicová produkcia má vyššie náklady na produkciu ako konvenčná produkcia. Pri prechádzajúcom vrchole produkcie v roku 2014 tvorila bridlicová produkcia len niečo cez 60 % celkovej produkcie. Objem produkcie zatiaľ klesol na 11,1 miliónov barelov, kde sa zatiaľ stabilizoval. To je pokles o 2 mil. barelov oproti vrcholu. Tento pokles bol rýchlejší, než sa očakávalo. Americká agentúra EIA očakávala, že tento pokles sa udeje postupne do konca roka 2020 a nie v prvom polroku 2020. Aktuálne sa očakáva postupný odraz, ktorý by mal vymazať približne polovicu doterajšieho poklesu. Podľa nás je to nereálne.

Dallaský Fed robí pravidelný prieskum aktivity medzi energetickými spoločnosťami vo svojej oblasti (PADD 3 – Mexický záliv), kam patrí aj najväčšie ložisko ropy v USA, Permian. Denne sa tu vyťaží ekvivalent takmer 40 % americkej produkcie a 75 % aktívnych vrtov je práve v tejto oblasti. Prieskum bol publikovaný v júli 2020, ale údaje boli zbierané ešte v marci 2020. Cieľom bolo zistiť, aké ceny potrebujú spoločnosti na udržanie svojich operatívnych nákladov a pri akých cenách by investovali do nových vrtov. Zároveň prieskum zisťoval, aké ceny ropy očakávajú v tomto roku. Odpovede respondentov ukázali, že spoločnosti potrebujú ceny nad 30 USD, aby udržali existujúce vrty. Do nových vrtov by investovali pri cenách 50 USD a vyššie. Počet vrtov sa skutočne stabilizoval v pásme 180 – 190 v júni, keď cena ropy po silnom prepade až do záporných hodnôt rástla a niekoľko týždňov oscilovala nad cenou 30 USD za barel. Aktuálne sa cena pohybuje v okolí úrovne 40 USD za barel a prestala stúpať. Počet vrtov je najnižší od júla 2005 a tiež zatiaľ nestúpa. A je možné, že výrazne stúpať ani nebude, pretože väčšina spoločností očakáva ceny ropy na úrovni 45 USD alebo menej. Len 10 % očakáva ceny na úrovni 50 USD alebo viac. Realita im zatiaľ dáva za pravdu.

Podľa našich prepočtov, pri ktorých sme vychádzali z porovnania so situáciou z rokov 2014 – 2016 (silný pokles cien ropy a počtu vrtov) by sme očakávali ďalší pokles produkcie ropy k úrovni 10 mil. barelov ropy denne, teda o viac ako 1 milión barelov nadol zo súčasných úrovní. Lenže do výpočtu vstupujú ďalšie faktory. Ako sme uvádzali vo vyššie spomenutej analýze, v rokoch 2015 – 2016 existovala pre firmy motivácia ťažiť, len aby sa zaplatili úroky a dlh. Teraz táto motivácia z veľkej časti absentuje, pretože spoločnosti znížili dlh. Ceny za prenájom technológií sú aktuálne vyššie, a preto je pravdepodobné, že pri cenách ropy pod 50 USD za barel sa nebudú hĺbiť nové vrty. To ale znamená, že nebude nahrádzaná existujúca produkcia a objem vyťaženej ropy bude klesať. S týmto súhlasí aj spoločnosť IHS Markit, ktorá očakáva až tretinový pokles americkej produkcie zo súčasných úrovní, a to v horizonte 12 mesiacov, ak sa nezačnú tvoriť nové vrty. A to by znamenalo pokles o viac ako 3 milióny barelov zo súčasných úrovní.

Čo by mohol znamenať tento výpadok pre trh s ropou, si prejdeme v ďalej analýze.

 

Zdroje: Dallas Fed, EIA, IHS, Metropolitan News, Baker Hughes, WSJ, Reuters