Štúrová 11, 811 02 Bratislava

EN

+421 910 506 055

O koľko sa obnoví americká produkcia ropy v roku 2021? (Zhrnutie)

O koľko sa obnoví americká produkcia ropy v roku 2021? (Zhrnutie)

Ak si zhrnieme doterajší text (analytický aj biznisový pohľad), tak nám vychádza nasledovné. Najväčší producenti ropy v USA sú z veľkej časti optimistickí a plánujú navýšiť produkciu. Títo však pokrývajú len 30 % objemu produkcie USA a možno od nich očakávať nárast produkcie o približne 800 – 900 tisíc barelov ropy denne. Na opačnej strane spektra sú spoločnosti, ktoré bojujú o prežitie a predstavujú 7 % americkej produkcie. Títo pravdepodobne znížia produkciu o 200-tisíc barelov. Zostáva nám zlatý stred. Časť z neho sa sústredí na stabilizáciu produkcie a zvýšenie výnosu pre investora. Druhá časť si je vedomá, že defenzívnym prístupom dlhodobo neprerazia a investori odídu za lepšími výnosmi a nižším rizikom. Preto budú zvyšovať produkciu, aby investorom dokázali, že nie sú biznisom minulosti, ale majú budúcnosť. A to je presne tá skupina, ktorú sme videli aj v skupine desiatich najväčších producentov – flexibilní oportunisti. Ak budú ceny zaujímavé, idú do toho. A presne toto bude pointa. Ceny ropy. Spoločnosti totiž kalkulujú s určitou cenou ropy, pretože vedia, aké majú náklady a tak odhadnú, aký voľný cash flow a zisky vedia vyprodukovať pri určitej cene ropy. Ak začnú očakávať vyššie ceny ropy, otvára sa priestor na ďalšie investície do produkčnej kapacity a tak aj na vyššiu produkciu.

Podľa prieskumu Dallas Fed Energy Survey z marca 2021 producenti ropy potrebujú ceny na úrovni 46 - 58 USD za barel, aby mali z nového vrtu zisk. Spodná hranica pásma sú odpovede z Permianu, horná hranica sú iné bridlicové ložiská v USA. Ceny aspoň v pásme 26 – 34 USD za barel sú dostatočné aspoň na udržanie otvoreného vrtu.

Graf č.1: Prieskum Dallas Fed Energy Survey: Akú cenu ropy WTI potrebujete (v dvoch oblastiach, kde ste najviac aktívny), aby ste dosiahli zisk s novým vrtom?  Zdroj: dallasfed.org

V decembri 2020 väčšina firiem (viac ako 70 %) očakávala ceny ropy WTI v pásme 40 – 46 USD za barel.

Graf č.2: Prieskum Dallas Fed Energy Survey z decembra 2020: Akú cenu ropy WTI očakávate pri tvorení rozpočtu na budúci rok?  Zdroj: dallasfed.org

Naproti tomu, v marci 2021 už väčšina (viac ako 50 %) očakávala ceny v pásme 50 – 62 USD, za barel ďalších 25 % v pásme 62 – 68 USD za barel.

Graf č.3: Prieskum Dallas Fed Energy Survey z marca 2021: Akú cenu ropy WTI očakávate na konci roka 2021? Zdroj: dallasfed.org

Pri pohľade na vývoj cien počas posledných týždňov je vidieť, že ceny sa držia ešte vyššie, ako väčšina očakávala, počas posledného mesiaca ceny ropy neklesli pod 58 USD za barel. Ak tieto ceny vydržia, znamená to, že spoločnosti, ktoré čakali na vyššie ceny ropy, aby mohli na nich zarobiť, majú možnosť sa realizovať. To by malo znamenať, že produkcia by mohla v druhej polovici roka vzrásť o viac, než aktuálne očakáva EIA (približne 800 tisíc  barelov ropy denne). Tento vývoj potvrdzuje aj prieskum aktivity ťažiarskeho sektora z marca 2021, ktorý podnikol Dallas Fed. Výhľad na činnosť počas ďalších šiestich mesiacov prudko vzrástol a dosiahol najvyššiu hodnotu za posledných minimálne 5 rokov. Nemožno sa čudovať, možno ide o poslednú šancu získať si investorov na svoju stranu a presvedčiť ich, že chýry o zlomenom väze ropného biznisu USA sú trochu predčasné. Ešte pred pár mesiacmi totiž väčšina firiem len plánovala udržanie sa na trhu, nečakane vyššie ceny ropy ale situáciu zmenili. Už v lete by sa mohlo ukázať nakoľko.

Zdroje: wordoil.com, spglobal.com, sec.gov, oilprice.com, dallasfed.org, haynesboone.com, houstonchronicle.com, rystadenergy.com. Hlavný obrázok: ft.com