Štúrová 11, 811 02 Bratislava

EN

+421 910 506 055

Najkrehkejšia cenová rely ropy

Najkrehkejšia cenová rely ropy

V našej poslednej analýze sme si spomenuli vybrané faktory, ktoré by mohli spôsobiť významné pribrzdenie aktuálneho silného rastu cien ropy. Začnime americkou produkciou ropy. Produkcia ropy sa v USA sa prestala obnovovať a obchodníci s ropou už ani akoby neočakávali, že by tamojšia produkcia mohla rásť. Áno, skutočne, najväčší producent ropy na svete na jar 2020 významne znížil svoju produkciu a od leta 2020 až do dnešných dní jej objem stagnuje. Lenže aktivita ťažobného sektora od septembra 2020 neustále rastie a počet vrtov by sa pri takomto tempe rastu mohol zdvojnásobiť už vo februári. V januári bola priemerná cena americkej ropy WTI po prvý raz od februára 2020 na vyššej úrovni ako 50 USD za barel. A ako sme už pred časom písali, práve toto je cena, kedy sa americkým producentom oplatí nie len udržiavať produkciu, ale ju aj zvyšovať. Priemerná cena v prvej polovici februára už vzrástla o ďalších 10 %. EIA tento vývoj reflektuje. Počas posledných mesiacov odhady americkej produkcie nemenila, ale vo februárovom reporte (na základe januárových dát) ich začala postupne zvyšovať. Zatiaľ len minimálne, ale trend sa už začal. Odhady kanadskej produkcie išli nahor výraznejšie a to o 130-tisíc barelov denne. Cena ropy medzitým ďalej stúpa a je pravdepodobné, že odhady sa budú ďalej zvyšovať.

Podiel na trhu s ropou: V ROPEC sú rovní a rovnejší

Alfou a omegou producentov ropy je podiel na trhu. Samozrejme, každý chce byť aj ziskový, ale to je napríklad pre arabských producentov skoro samozrejmosť, keďže majú najnižšie produkčné náklady. Podiel na trhu ukazuje, či je producent konkurencieschopný a či si vie udržať zákazníkov. A to je niekedy ešte dôležitejšie, než ukazovateľ ziskovosti za posledné obdobie. Ukážme si preto, ako sa vyvíja podiel na globálnom trhu s ropou. V grafe sme zaznamenali všetky krajiny, ktoré kedy produkovali aspoň 4 milióny barelov ropy denne. OPEC sme rozdelili tiež na tých, ktorí produkujú (alebo v nedávnej minulosti produkovali) aspoň 4 milióny barelov (to je Saudská Arábia, Irak a Irán) a zvyšok kartelu. Do tabuľky sa ešte dostali Rusko, USA, Kanada a Brazília.

Graf č.1: Najväčší producenti ropy na svete a ich podiel na globálnej produkcii. Zdroj: dáta EIA a OPEC na základe spracovania CM Capital

Do grafu sme zahrnuli dáta za posledných 10 rokov a teda siaha ešte do čias, keď bolo pre OPEC všetko v poriadku, mal na trh veľmi výrazný vplyv a USA importovali polovicu svojej spotreby ropy. Medzitým sa ale veľa zmenilo a od roku 2012 do roku 2020 vzrástol podiel bývalého najväčšieho importéra ropy na svete z niečo vyše 10 % na viac ako 20 %. O niečo menším, ale stabilným tempom rástla aj Kanada. Kto stratil? Predovšetkým OPEC. Lenže nie celý OPEC stratil rovnako. Saudská Arábia si svoj podiel, s odretými ušami ale predsa, v podstate udržala – až do príchodu pandémie bola v podstate tam kde bola v roku 2011, možno o chlp nižšie. Významne si polepšila bývalá trojka, dnes už dvojka OPECu – Irak. Pred pandémiou bol podiel Bagdadu o viac ako polovicu vyšší než na začiatku dekády. A pozor, nebolo to len v dôsledku sankcií voči Iránu. Jeho podiel zabrali hlavne USA. Rusko si svoj podiel veľmi pozorne ustrážilo, klesajúci trend je len minimálny – podobne ako v prípade Saudskej Arábie sú v podstate tam, kde pred dekádou.

A kto stratil najviac? Maličkí producenti v OPECu. Opäť k tomu prispeli problémové krajiny ako Venezuela, Irán či Líbya. Lenže zatiaľ čo produkcia Venezuely začala klesať až v roku 2016, produkcia Iránu v roku 2018 a produkcia Líbye v roku 2020, trend poklesu podielu OPECu mimo najväčších hráčov začal už v roku 2013. A preto zaznieva na summitoch čoraz viac kritiky smerom na Rijád, že má bližšie k Moskve ako k zvyšku arabských priateľov. Že najskôr sa hľadá dohoda s Ruskom a následne sa rieši konsenzus v rámci OPEC. A určite nie sme jediní, ktorí vidia, že zatiaľ čo Saudská Arábia a Moskva si svoj podiel na čoraz plnšom trhu s ropou držia, ostatní idú zväčša nadol. Môže sa potom Rijád čudovať, že nie každý dodržiava kvóty? Že krajiny, ktoré investovali do rozvoja svojej produkcie, chcú túto kapacitu využiť a tlačia na zvyšovanie kvót? Nemôže. A možno aj to je dôvod, prečo Saudská Arábia v januári urobila veľký krok a uskromnila sa oproti ostatným. Buď to, alebo bol stimulom zhodou okolností tiež v januári konaný investorský summit v Rijáde, na ktorom kráľovská rodina ponúkala investorom bližšie nešpecifikovaný balík akcií Saudi Aramco. Peniaze z predaja chce použiť na diverzifikáciu ekonomiky do iných odvetví, než je ťažba ropy. Čím viac získajú, tým, pochopiteľne, lepšie. Čím vyššia cena ropy, tým vyššia atraktivita obchodu.

Koalícia obrancov podielu na trhu: buď zvýšime produkciu my, alebo tí druhí

Viaceré krajiny na čele s Ruskom zdôrazňujú jednu vec. Čím vyššia cena ropy, tým väčšia šanca, že konkurencia mimo ROPECu (hlavne USA) bude navyšovať produkciu ropy. Upozorňovali na to nielen teraz na januárovom summite, ale už v roku 2017, keď sa cena ropy Brent začala dostávať nad 60 USD za barel. Vtedajšia situácia sa veľmi podobala dnešnej. ROPEC držal obmedzenú produkciu a cena ropy išla postupne vyššie a vyššie. Obmedzenie bolo vo výške 1,8 milióna barelov ropy denne a v závere roka 2017 sa rokovalo o predĺžení obmedzenia produkcie aj na celý rok 2018. Nie je potrebné písať celú históriu, stačí pár faktov. Krajiny, ktoré mali rezervnú kapacitu (Kuvajt, Rusko a Spojené arabské emiráty) lobovali za zvýšenie ťažby. Tí, ktorí nemohli zvyšovať produkciu, lobovali za zotrvanie. Saudská Arábia preferovala, napriek svojej voľnej kapacite, ponechať nízku produkciu a podporiť rast ceny. Cena ropy Brent bola presne tam, kde teraz, nad 60 USD za barel. Saudská Arábia si presadila svoje a produkcia bola ponechaná, ale s tým, že ak by sa trh prehrieval, sú schopní dohodu „rýchlo upraviť“. To sa udialo v júni 2018, keď dodali milión barelov ropy denne. Moskva však žiadala viac. Ďalší zaujímavý fakt je, že ako sa dohoda o obmedzení blíži ku koncu, čoraz menej členov ju dodržiava. A rovnako ako vtedy, aj dnes práve Saudská Arábia predáva podiely vo svojej ropnej spoločnosti Aramco, a preto jej záleží na vyšších cenách ropy.

História sa neopakuje, ale rýmuje

Ak by sme mali situáciu z rokov 2017 a 2018 aplikovať na dnešné podmienky, mohlo by sa zdať, že Saudská Arábia aj dnes presadí, že produkcia sa nebude navyšovať viac, ako bolo dohodnuté a bude preferovať vyššie ceny ropy. V roku 2018 mala dokonca cieľ dostať ropu späť na úroveň 100 USD za barel pred ponukou akcií Aramca investorom. Lenže pred tromi rokmi mala Saudská Arábia podiel na trhu viac ako 10 %, zatiaľ čo na začiatku tohto roka to bolo 9,6 %. Znížením produkcie, ktoré ohlásila na február a marec, klesne jej podiel dokonca na 8,6 %, čo je na minimálnych úrovniach za poslednú dekádu. Podiel lídra OPECu na trhu k týmto úrovniam klesol len dva krát za posledných 10 rokov a vždy to bola krátkodobá záležitosť. Nehovoriac o tom, že Saudská Arábia má v poslednom čase problém presadiť udržanie nízkej produkcie ropy v karteli. A ďalej, ak sa pozornejšie pozriete na graf vývoja podielu veľkých producentov na trhu, všimnete si, že Kanada a Brazília získavajú v poslednom čase čoraz väčší podiel. Sú na svojich maximách. Na lukratívnom čínskom trhu sa Brazília dokonca dostala do prvej trojky dodávateľov. Nie, toto sa Saudskej Arábii (a už vôbec nie Rusku) nebude páčiť. Zo strany Ruska a zvyšku ROPECu možno očakávať tlak na to, aby sa čo najskôr na trh dostalo nielen 1,5 milióna barelov ropy dennej produkcie (ktoré sú na tento rok dohodnuté), ale čo najskôr aj zvyšných 5,8 milióna, ktoré mali byť mimo trhu držané až do apríla 2022. Zo strany Saudskej Arábie hrozia podstatne prudšie kroky, ak si uvedomí, že svoj podiel na trhu nestráca len v dôsledku vlastných dobrovoľných škrtov, ale aj v dôsledku toho, že ju konkurenti predbiehajú. A čo to znamená? Stačí sa pozrieť, čo sa udialo v apríli 2020 či septembri 2020. Saudská Arábia skrátka prestala brániť vyššie ceny ropy a začala brániť svoj podiel na trhu. Znižovaním cien, či zvyšovaním produkcie. Saudská Arábia totiž ako jediná nemá stanovenú oficiálnu kvótu produkcie. Robí to, čo uzná za vhodné.

Vo svetle týchto faktov môžeme povedať, že existuje značné riziko, že produkcia bude počas tohto roka rásť rýchlejšie ako dopyt a s veľkým poklesom zásob to nebude také horúce. A tento pohľad zdieľa aj EIA, ktorá očakáva, že utesnenie trhu bude len krátkodobé a naopak, od leta 2021 môžu zásoby ropy stúpať ešte rýchlejšie, než sa v posledných mesiacoch očakávalo. 

Graf č.2: Kumulatívny vývoj nadmerných zásob ropy. Odhad EIA spred dohody ROPEC o obmedzení produkcie, odhad ROPEC po uzatvorení dohody (O.U.R Deal) a najnovšie odhady z decembra, januára a februára.  Zdroj: dáta EIA na základe spracovania CM Capital

Zhrnuté a podčiarknuté: sledujeme veľmi krehkú cenovú rely. Áno, je veľmi silná, dokonca silnejšia, než sme čakali. Ale krehkou ostáva. Oteplenie v Texase po nečakanej snehovej búrke opäť naštartuje produkciu ropy, zemného plynu a dodávky elektrickej energie. Potom, na začiatku marca, sa môžeme tešiť na ďalší summit ROPEC, kde sa bude rokovať o aprílovej kvóte. Je veľmi pravdepodobné, že uvedené fakty poznajú aj producenti ropy v ROPEC. Ako s nimi naložia, uvidíme už čoskoro. 

Zdroje: wsj.com, cnbc.com, reuters.com, EIA.gov, OPEC.org, oilprice.com. Hlavný obrázok: tehrantimes.com