Štúrová 11, 811 02 Bratislava

EN

+421 910 506 055

CM Capital

CM Capital je boutique investičná spoločnosť

Poslaním nášho skúseného a rozhľadeného tímu je dlhodobé zhodnocovanie kapitálu našich klientov. Klientom, ktorých vnímame ako našich partnerov pri budovaní dlhodobých vzťahov, ponúkame kombináciu stability a agility, podporenú proprietárnym analytickým procesom a kolaboratívnou kultúrou.

Viac informácií o nás

Príbeh CM Capital

Značka CM Capital prvotne vznikla za účelom pomenovania rodinnej spoločnosti. Ako spoločnosť rástla, jej aktivity sa rozširovali. Spoločnosť vyspela, a stala sa holdingovým vozidlom pre rôzne projekty, predovšetkým v oblasti nehnuteľností, energetiky a investičných služieb. Veľa zdrojov bolo vynaložených práve do rozvoja investičných služieb, keďže sa jedná o srdcovú záležitosť zakladateľa. Práve preto bolo prirodzené použiť značku CM Capital pre označenie dcérskej štruktúry venujúcej sa výhradne investičným službám. Táto nová investičná spoločnosť, aktívna od roku 2016, je riadená profesionálmi, avšak zdedila familiárnu kultúru, ktorá je založená na dôvere a lojalite, ako voči spoločnosti tak aj všetkým zúčastneným stranám. 

Symbolicky, práve rozvoj tejto štruktúry uzatvára rotáciu spoločnosti, keďže vznikla hlavne vďaka poznatkom a dlhoročnej praxi zakladateľa vo sfére investícií.

Z rodinného podniku sa tak stala značka boutique investičnej spoločnosti, ktorá nesie meno svojho prvotného zakladateľa Cyrila Matejkina a kultúru rodinného podniku s inštitucionálnou infraštruktúrou.

 

S úctou,

Naše fondy